Yhtiökokous 2012

 

EB, Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 26. maaliskuuta 2012 Oulussa.

Osakkeenomistajan pyyntö saada yhtiökokoukselle kuuluva asia Elektrobit Oyj:n vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa Elektrobit Oyj:n hallitukselle viimeistään 8. helmikuuta 2012.

Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen:
Elektrobit Oyj / Lakiasiainosasto,
Tutkijantie 8,
90590 Oulu

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 2012


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 14.3.2012 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 21.3.2012 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen ja äänestä ennakkoon Euroclear Finland Oy:n palvelun kautta tästä.

Ilmoittautuminen Euroclear Finland Oy:n palvelun kautta alkaa 17.2.2012 klo 10. Noudata Euroclearin ohjeita. Ilmoittautumisesi on mennyt perille saatuasi siitä vahvistuksen.

Yhtiökokoukseen voit ilmoittautua myös:

  • puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9-16 välisenä aikana;
  • telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
  • kirjeitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu.


Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa pyydämme noudattamaan yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yllä olevan linkin kautta 17.2.2012 kello 10.00 – 21.3.2012 kello 10.00 välisenä aikana. Linkistä löytyvät myös sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet.  Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Ennakkoon äänestettäessä ei ole mahdollista tehdä vastaehdotuksia. Ennakkoon annettuja ääniä voi muuttaa yllä olevan linkin kautta 21.3.2012 klo 10.00 saakka. Annettujen äänten muuttaminen on lisäksi mahdollista kokouspaikalla ottamalla yhteyttä ilmoittautumispisteeseen mielellään ennen kokouksen alkua.

Ilmoittautujan tietosuoja

Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerätään Elektrobit Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja kuten henkilötunnus ja arvo-osuustilinumero. Tietoja käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Annettuja tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä.

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on keskiviikko 14.3.2012.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 21. 3.2012 klo 10.00 mennessä.

Yhtiökokous pidetään maanantaina 26.3.2012 klo 13:00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12:30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Yhtiökokoukseen 2012 liittyvät pörssitiedotteet

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteella torstaina 16. helmikuuta 2012.

Yhtiökokouksen päätökset: Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan pörssitiedotteella 26.3.2012 kokouksen jälkeen
Hallituksen järjestäytyminen: Hallituksen puheenjohtajaa ja valiokuntien kokoonpanoa koskevat hallituksen valinnat julkaistaan pörssitiedotteella hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen.